Nina Strnad

strnad_ninaNina Strnad is a young Slovenian vocalist from Ljubljana. She graduated from the city’s Music and Ballet Secondary School, Department of Jazz and Popular Music under the mentorship of Nada Žgur. An experienced performer in many musical genres, Nina is now recognised as one of Slovenia’s most significant emerging jazz vocalists.
She has, among others, cooperated with Hanna Preuss, RTV Slovenia Big Band, Big Band DOM, Jazz Sacral Choir Alfa+Omega (who performed with such names as Emil Spanyi, Heinz von Hermann, Renato Chicco), Peter Mihelič, Primož Grašič, Jure Pukl and Uroš Perić. She performed as a soloist at several festivals in Slovenia and abroad, such as Džjezz Celje, festival Bled, Jazz na Gornjem trgu, Festival Velenje, Ausseer Jazzfrühling, Bonaire Heineken Jazz Festival.
In 2009, she received the award for the best soloist at the 4th National gathering of Big Bands and Dance Orchestras. Same year she recorded a live album of jazz standards with Big Band DOM entitled “My Piran”, which was subsequently released by the Publishing and Record Label RTV Slovenia. In 2010, she represented Slovenia in the European Jazz Orchestra, and performing in Denmark, Poland, Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria. Nina is currently performing in Slovenia and abroad and is planning to go to the United States of America for her further studies in jazz.

Nina Strnad je mlada slovenska pevka iz Ljubljane. Končala je Srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani, oddelek za jazz in zabavno glasbo pod mentorstvom Nade Žgur in se kasneje šolala na prestižni ameriški fakulteti New School for Jazz and Contemporary Music v New Yorku. V preteklosti se je preizkušala v petju mnogih glasbenih zvrsti, sedaj pa je prepoznavna kot ena najbolj obetavnih slovenskih jazz vokalistk.
Med drugim je sodelovala s Hanno Preuss, Big Bandom RTV Slovenija, Big Bandom DOM, Jazz sacral zborom Alfa+Omega (ki je sodeloval z imeni, kot so: Emil Spanyi, Heinz von Hermann, Renato Chicco), zasebdo Budapest Bar, Petrom Miheličem, Primožem Grašičem, Howardom T. Curtisom, Juretom Puklom in Urošem Perićem. Kot solistka je nastopila na različnih festivalih po Sloveniji in v tujini, na primer Džjezz Celje, festival Bled, Jazz na Gornjem trgu, Festival Velenje, BT River of Music, Ausseer Jazzfrühling, Bonaire Heineken Jazz Festival.
V letu 2009 je na 4. Državnem srečanju big bandov in plesnih orkestrov prejela priznanje za najboljšo solistko. V istem letu je z Big bandom DOM v živo posnela ploščo »Moj Piran« z jazz standardi, ki je bila izdana pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija. Leta 2010 je v Evropskem jazz orkestru zastopala Slovenijo in z njim nastopala na Danskem, Poljskem, Češkem, Slovaškem, v Nemčiji in Avstriji. Leta 2012 je na olimpijskem festivalu BT River of Music v Londonu zastopala Slovenijo. Nina trenutno z različnimi projekti nastopa v Sloveniji in tujini.